Wednesday, November 30, 2011

वरिपरी ढुङ्गामाटो बिछ्याउँदै ब्यस्त थिएँ
आफैले छाएको घेरा को कैदी भएँ;
अब जब निस्कन खोज्छु, भित्रभित्रै बाँधिएको पाउँछु
केवल परमेश्वर कृपा गर्छन्, उनकै देनमा रमाउँछु
-Azm

Copyright ©2011 Azm

You're a woman you cannot question!

Oh! I'll question And scream on the top of my lungs I want no words to go in ashtray I'll yell for freedom, I'll yell for w...